Bác sĩ Nguyễn Thị Lan Hương – Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

BS Nguyễn Thị Lan Hương

Chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Bác sĩ – Chuyên khoa I – Nguyễn Thị Lan Hương


  • Bác sĩ chuyên khoa Răng Hàm Mặt

Bác sĩ Nguyễn Thị Lan Hương có hơn 15 năm kinh nghiệm trong thăm khám điều trị các bệnh về Răng Hàm Mặt

ĐẶT LỊCH KHÁM


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top