Bác sĩ Vũ Quốc Việt – Chuyên khoa Mắt

BS Vũ Quốc Việt

Chuyên khoa Mắt

Bác sĩ Vũ Quốc Việt


  • Bác sĩ chuyên khoa Mắt

Bác sĩ Vũ Quốc Việt tốt nghiệp  ĐHYD TP.HCM hệ chính quy và chuyên khoa Mắt tại BV Chợ Rẫy.

Bác sĩ Vũ Quốc Việt có hơn 20 năm kinh nghiệm trong thăm khám điều trị các bệnh về mắt

ĐẶT LỊCH KHÁM


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top