Bệnh đậu mùa khỉ là trường hợp khẩn cấp, Việt Nam có nguy cơ bị xâm nhập

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương lưu ý, Việt Nam đang thực hiện chính sách mở cửa, giao lưu với các nước trong khu vực và thế giới gia tăng, nên có nguy cơ bị bệnh đậu mùa khỉ xâm nhập.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top