Đăng ký tiêm vắc xin COVID-19

Thông tin người đăng ký tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19

Tiêm cho người dân đang sinh sống tại Phường 6, Phường 7 - Quận Tân Bình, TP.HCM theo chỉ đạo của Phòng Y tế Quận Tân Bình, TP.HCM.

Thông tin tiêm vắc xin Covid-19 mũi 2


Đăng ký tiêm mũi 3 vắc xin Covid-19 tại PKĐK - Công ty TNHH Bệnh Viện Quốc Tế QUEEN


Scroll to Top