Danh mục kỹ thuật

Quyết định về việc phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Phòng khám đa khoa thuộc Công ty TNHH Bệnh vện Quốc tế Queen do bác sĩ Lưu Anh Hùng chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật

Scroll to Top