Phòng cấp cứu

Phòng cấp cứu thuộc PKĐK – Bệnh viện Quốc Tế Queen tiếp tục nhận chữa bệnh, sơ cứu ban cấp các trường hợp như ngộ độc, thương mại, vv… và chuyển người đến các bệnh viện trực tuyến khi có yêu cầu.

Tổng quan

Với nhiệm vụ cứu chữa, sơ cứu các trường hợp hỗ trợ liên quan đến sức khỏe… PKĐK, Bệnh viện Quốc Tế Queen tiếp nhận các trường hợp bệnh nhân cấp cứu, chuyển người bệnh đến các tuyến bệnh viện khi có yêu cầu cầu.

Trang device

  • Cao cấp hiện đại, có thể quay đầu hoặc chân bằng điện;
  • Giám sát theo dõi số lượng cuộc sống của bệnh nhân;
  • Máy tạo oxy di động.
  • Phương tiện di chuyển máy chủ cấp cứu: xe cứu thương, có Oxy trên xe.
Scroll to Top