Xét nghiệm PCR COVID dương tính suốt 1 tháng và chỉ số CT vẫn dưới 30, có sao không?

Bạn tôi xét nghiệm PCR COVID ngày 29-8 chỉ số CT là 20; ngày 11-9 chỉ số CT 29; đến …

Xét nghiệm PCR COVID dương tính suốt 1 tháng và chỉ số CT vẫn dưới 30, có sao không? Đọc tiếp »