Khuyến cáo dành cho người bệnh thận trong dịch COVID-19

Đối với người khỏe mạnh, việc nhiễm COVID-19 có thể dẫn đến nhiều biếng chứng nguy hiểm. Đối với người …

Khuyến cáo dành cho người bệnh thận trong dịch COVID-19 Đọc tiếp »