Mấy ngày thì có triệu chứng nhiễm Covid-19 ?

Theo trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC Mỹ), các triệu chứng Covid-19 thường xuất hiện …

Mấy ngày thì có triệu chứng nhiễm Covid-19 ? Đọc tiếp »