Việt Nam siết kiểm dịch y tế biên giới phòng các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi

Các bệnh dịch nguy hiểm, mới nổi khác vẫn tiếp tục được ghi nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới như bệnh bại liệt (chủng hoang dại), cúm gia cầm, viêm gan cấp chưa rõ nguyên nhân, đặc biệt là đậu mùa khỉ…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top