WHO ủng hộ khẩu hiệu 2K của Việt Nam

ổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế kêu gọi người dân Việt Nam đoàn kết, chung sức nâng cao ý thức phòng bệnh, thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe của cá nhân, gia đình và toàn thể xã hội.

Tin: Bộ Y tế – WHO

Nguồn: Báo Điện Tử VOV

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top